Beophone
           

     
| Stoni telefoni | Bežični telefoni | Telefaks aparati | Filmovi i toneri | Telefonske centrale | Hybrid IP PBX centrale | Sistemski telefoni |
     

 

Tehničke karakteristike telefonske centrale KX-NS500NE Panasonic, novi model.

 

FABRIČKI KAPACITET KX-NS500 CENTRALNE JEDINICE Panasonic

•  6 portova za analogne telefonske linije - Trunk I/F w/CID (RJ45x3)

•  16 portova za analogne lokale - SLT I/F w/CID + MWL (RJ45x5)

•  2 porta za digatalne sistemske telefone - DPT I/F (RJ45x1)

•  2 porta za nastavak telefoniranja prilikom izostanka el. enerigije iz mreže - Power failure transfer

•  2 porta DISA / Pojednostavljena funkcija govornih poruka - VM

 
 
 
 
ISDN Panasonic telefonske centrale
  T/F: 011 2120598   E-mail: Kontakt  
 
 
Kratko uputstvo za nabavku Panasonic telefonskih centrala !!!
 
 
Telefonska centrala KX-TDE600NE
 
ISDN Telefonska centrala KX-TDA30CE
 
ISDN Telefonska centrala KX-TDA100CE
 
 
 
 
 
 
ISDN Telefonske centrale KX-TDA200CE
 
ISDN Telefonske centrale KX-TDA600CE
 
DIGITALNI SISTEMSKI TELEFONI
 
 
 
 
 
 
Telefonska centrala IP KX-TDE100CE
 
Telefonska centrala IP KX-TDE200CE
 
IP SISTEMSKI TELEFONI
 
 
 
 
 
 
IP centrala KX-NCP500
 
IP centrala KX-NCP1000
 
Montaža i programiranje centrala
 
 
 
 
 
       
 
Najnoviji katalog Panasonic telefonskih centrala za 2009. i 2010. godinu, srpski jezik , besplatno preuzimanje (PDF 2.09MB)
 


 
Možda ste zainteresovani za Panasonic telefonske centrale manjeg kapaciteta? KX-TES824CE 3/8 , KX-TEM824CE 6/16 (proširive do 8/24)
 

Beophone d.o.o. Beograd, T/F: 011 2120598, M: 063 228992, E-mail: Kontakt

ISDN centrale Panasonic Srbija ISDN centrale Panasonic Srbija ISDN centrale Panasonic Srbija ISDN centrale Panasonic Srbija ISDN centrale Panasonic Srbija
 
Osnovni podaci o baznom i primarnom ISDN priključku (za detalje kontaktirajte Telekom Srbija na telefon 9813) link Telekoma...

Panasonic centrale podržavaju bazni ISDN priključak (BRI) i primarni ISDN priključak (PRI 30) - potrebne su odgovarajuće kartice

Ukoliko želite da ubrzate i optimizujete Vašu telefonsku komunikaciju, rešenje koje Vam nudimo jeste ISDN priključak. ISDN priključak se jednostavno i brzo uklapa u Vaše poslovanje čineći poslovnu komunikaciju kvalitetnijom i efikasnijom. U skladu sa veličinom Vaše firme (mala, srednja ili velika), moguće je odabrati bazni ili primarni ISDN pristup, prilagođen Vašim poslovnim potrebama. Bazni ISDN pristup svojim mogućnostima više odgovara manjim i srednjim firmama, dok se primarni ISDN pristup preporučuje velikim kompanijama.
U iznos jednokratne naknade za novog korisnika uključeni su troškovi instaliranja neophodne opreme (NT završetak), kao i trošak održavanja uređaja. Mesečna pretplata obuhvata upotrebu dodatnih usluga identifikacija dolaznih poziva i preusmeravanje poziva, za koje je kod klasičnog telefonskog priključka potreban poseban zahtev i dodatna pretplata. Uz sve to, moguća je upotreba mnoštva dodatnih usluga čije aktiviranje u slučaju klasičnog priključka nije moguće. ISDN centrale Panasonic Beograd Srbija - Beophone d.o.o. Beograd.

Cena impulsa je potpuno ista kao kod klasičnog (analognog) telefonskog priključka.

BAZNI ISDN PRIKLJUČAK BRI

ISDN, kao digitalna mreža sa više integrisanih usluga, pravi je izbor kada postoji potreba za istovremenim korišćenjem dve odvojene telefonske linije za različite namene na istoj parici, kao i ušteda vremena prilikom čekanja da se linija „oslobodi“ .

Kao nadogradnja na postojeću analognu fiksnu telefonsku mrežu ISDN usluga pruža nedvosmislene i višestruke prednosti:

 • Dobijate DVE nezavisne digitalne telefonske linije brzine 64 kbit/s, koje istovremeno možete koristiti za razgovor ili paralelno razgovarati i biti konektovani na Internet, pri čemu je digitalna veza mnogo kvalitetnija i stabilnija nego analogna
 • Koristite dodatne usluge bez dodatne procedure, budući da su sastavni deo ISDN-a, kao i druge dodatne usluge koje nije moguće realizovati kod klasičnog telefonskog priključka
 • Ostvarujete brži protok informacija i stabilniju konekciju na Internet (do 128 kb/s), a postojanjem modema u ISDN priključku izbegavate dodatne troškove njegove nabavke
 • Ukoliko imate potrebu da pored postojećeg telefonskog broja dobijete još jedan, sa ISDN-om izbegavate plaćanje troškova instalacije i dodatnih radova u poslovnom prostoru.
 • Uz osnovni broj telefona, na zahtev korisnika može se dobiti još jedan ili više telefonskih brojeva koji imaju mogućnost direktnog biranja.

PRIMARNI ISDN PRIKLJUČAK PRI 30

Primarni pristup ISDN30 (PRI – Primary Rate Interface) idelano je rešenje za ostvarenje efikasne komunikacije unutar sistema, kao i kvalitetne veze sa poslovnim partnerima i korisnicima svih većih firmi, poslovnih sistema, ustanova, institucija i sl.

Upotrebom primarnog ISDN-a raspolažete sa 30 direktnih telefonskih priključaka, a pristup je moguće upotrebiti i za povezivanje računarskih mreža uključujući pretplatničke centrale, velike računarske i distribuirane sisteme, uređaje za videokonferenciju i sl. Neke od prednosti instalacije primarnog ISDN-a ogledaju se u obezbeđivanju nezavisnog i istovremenog:

 • prenosa govora
 • prenosa zvuka za audiofrekvencijske, radio i TV-prenose
 • prenosa podataka brzinom nx64 kbit/s
 • pristupa Internetu velikim brzinama (64kbit/s i 128 kbit/s)
 • povezivanja ISDN pretplatničkih centrala
 • povezivanja računarskih mreža (LAN-LAN, LAN-HOST)
 • obezbeđenja videotelefonske i videokonferencijske veze
 • dodatne usluge su definisane za svaki tip osnovne usluge. U daljem tekstu dat je pregled dodatnih usluga koje prate upotrebu ISDN linije.

  Višestruki pretplatnički broj

  Omogućava da se više pretplatničkih brojeva dodeli jednom ISDN pristupu. Na primer, na jedan bazni pristup može se priključiti do 8 različtih uređaja kojima se može dodeliti poseban broj za svaki krajnji uređaj (ISDN telefon, ISDN kartica i faks). Istovremeno mogu da se koriste samo dva od osam uređaja.

  Direktno biranje

  Omogućava da se lokalni telefonski priključci na pretplatničkoj centrali biraju direktno, bez posredovanja operatora. Svi lokalni telefonski brojevi su sastavni deo javne numeracije. Ova usluga se najčešće koristi kod ISDN30.

  Poziv na čekanju

  Omogućava pretplatniku koji vodi razgovor da dobije obaveštenje o novom dolaznom pozivu u vidu zvučnog signala. Novi poziv se može preuzeti, ignorisati ili ostaviti na čekanju.

  Preusmeravanje poziva

  Ova usluga omogućava pretplatniku da se svi dolazni pozivi na njegov telefonski priključak preusmere, i to:
  • Preusmeravanje u slučaju kada je linija zauzeta
   Na ovaj način dolazni pozivi prosleđuju se automatski na neki drugi telefonski broj po izboru samog korisnika u slučaju da mu je u trenutku poziva linija zauzeta
  • Preusmeravanje ako nema odziva
   Na ovaj način dolazni pozivi prosleđuju se automatski na drugi telefonski broj po izboru samog korisnika, kada nema odziva na pozvanoj liniji
  • Preusmeravanje bezuslovno
   Obezbeđuje bezuslovno preusmeravanje svih dolaznih poziva na drugi telefonski broj po izboru samog korisnika.

  Informacija o ceni razgovora

  Pruža pretplatniku informaciju o ostvarenom broju impulsa, odnosno o ceni svake veze.

  Tri učesnika u vezi

  Ova usluga omogućava pretplatniku da aktivni poziv prosledi na čekanje, a da novi poziv prosledi ka trećoj strani. Korisnik nakon toga može da se prebacuje sa jednog na drugi poziv, da se priključi nekoj od veza u vidu konferencijske veze, kao i da se isključuje iz takve konferencijske veze i pređe u neku od dve izdvojene veze.

  Konferencijska veza

  Obezbeđuje korisniku istovremeno komuniciranje sa više korisnika.

  Držanje veze

  Omogućava korisniku da privremeno prekine komunikaciju postojećeg poziva, preuzme drugi poziv i da po prekidu novog poziva ponovo uspostavi prvobitni.

  Identifikacija pozivajućeg pretplatnika

  Omogućava pozvanom pretplatniku da na odgovarajućem displeju svog aparata vidi pretplatnički broj korisnika koji ga poziva tj. da na taj način obezbedi identifikaciju pretplatnika koji ga poziva. Usluga se standardno dodeljuje uz svaki ISDN priključak.

  Prenosivost terminala

  Omogućava da se poziv sa jednog terminalnog uređaja prenese na drugi terminalni uređaj u okviru jednog ISDN priključka. Usluga se standardno dodeljuje uz svaki ISDN priključak.

 • ISDN centrale Panasonic Beograd Srbija - Beophone d.o.o. Beograd. Prodaja, montaža i programiranje u svim gradovima Srbije.