Beophone
           

 
POVRATAK NA STRANU HYBRID IP PBX CENTRALE
Naručite predračun (profakturu)
 
 

Telefonska centrala Panasonic KX-TDA600CE (digitalna centrala, osnovno kućište bez napajanja, max 1288 priključaka, max 640 ulaza ili 960 lokala)

Modularni dizajn telefonske centrale KX-TDA600 omogucava vam proširivanje sistema prema vašim potrebama. Osnovna jedinica (shelf) omogucuje max. 160 prikljucaka (240 prikljucaka uz DXDP*1), a dodatna jedinica za proširenje omogucuje max. 688 prikljucaka (1008 prikljucaka uz DXDP*2). Plus, s arhitekturom slobodnih slotova, možete jednostavno dodavati kartice za proširenje i ostvariti nove funkcije kao i proširiti mogucnosti. Ta proširivost znaci da možete poboljšati mogucnosti sistema i potrebne funkcije, bez kupovine novog sistema.
*1 Digital eXtra Device Port *2 Kada je spojena na analognu liniju.

Svi Panasonic proizvodi koje prodajemo su uvezeni iz EU i u skladu su sa osnovnim zahtevima i važnim odredbama Evropske Unije. Ako želite originalne deklaracije o uskladenosti (Declaration of Conformity) Panasonic proizvoda koje se odnose na R&TTE, molimo Vas da kontaktirate web adresu: http://doc.panasonic-tc.de

Kapacitet osnovnog sistema

Telefon: bez DXDP: 160 s DXDP: 240 obični telefon (SLT): 160 digitalni sistemski telefon (DPT) KX-T76xx serije: 160 ostali DPT: 128 analogni sistemski telefon (APT): 80 IP-PT (sistemski telefon): 160 Linije: priključci za liniju: 160 ISDN linija: 150 analogna linija: 160 IP-Gateway: 160 Bežicni telefoni: DECT slušalica (PS) bez memorijske kartice za proširenje:  256 DECT slušalica (PS) s memorijskom karticom za proširenje:  512, bazne stanice (BS): 32 komada
Priključak za portafon: 16 PC konzola: 8 PC telefon: 128

Kapacitet sistema sa 2 jedinice

Telefon: bez DXDP: 320 s DXDP: 480 obični telefon (SLT): 320 digitalni sistemski telefon (DPT) KX-T76xx serije: 320 ostali DPT: 256 analogni sistemski telefon (APT): 160 IP-PT (sistemski telefon): 320 DSS konzola: 64 VPS - sistem za obradu glasa: 8 Linije: priključci za liniju: 320 ISDN linija: 300 analogna linija: 320 IP-Gateway: 320 Bežicni telefoni: slušalica (PS) bez memorijske kartice za proširenje:  256 slušalica (PS) s memorijskom karticom za proširenje:  512 bazne stanice (BS): 64 komada
Priključak za portafon: 32 PC konzola: 8 PC telefon: 128

Kapacitet sistema sa 3 jedinice

Telefon: bez DXDP: 480 s DXDP: 720 obični telefon (SLT): 480 digitalni sistemski telefon (DPT) KX-T76xx serije: 480 ostali DPT: 384 analogni sistemski telefon (APT): 240 IP-PT (sistemski telefon): 480 DSS konzola: 64 VPS - sustav za obradu glasa: 8 Linije: priključci za liniju: 480 ISDN linija: 450 analogna linija: 480 IP-Gateway: 480 Bežicni telefoni: slušalica (PS) bez memorijske kartice za proširenje:  256 slušalica (PS) s memorijskom karticom za proširenje:  512 bazne stanice (BS): 96 komada
Priključak za portafon: 48 PC konzola: 8 PC telefon: 128

Kapacitet sistema sa 4 jedinice (max.)

Telefon: bez DXDP: 640 s DXDP: 960 obični telefon (SLT): 640 digitalni sistemski telefon (DPT) KX-T76xx serije: 640 ostali DPT: 512 analogni sistemski telefon (APT): 320 IP-PT (sistemski telefon): 640 DSS konzola: 64 VPS - sistem za obradu glasa: 8Linije: priključci za liniju: 640 ISDN linija: 600 analogna linija: 640 IP-Gateway: 640 Bežicni telefoni: slušalica (PS) bez memorijske kartice za proširenje:  256 slušalica (PS) s memorijskom karticom za proširenje:  512 bazne stanice (BS): 128 komada
Priključak za portafon: 64 PC konzola: 8 PC telefon: 128

Navedene tehničke specifikacije dobijene su od proizvodača. Obavezno programiranje i instaliranje od strane ovlašćenih i stručnih osoba – licenciranih instalatera Panasonic opreme.
 
  Panasonic Hybrid IP-PBX sistem - uputstvo za upotrebu - KX-TDA30 KX-TDA100 KX-TDA200 KX-TDA600 - PDF 1,19 MB - preuzmite - srpski  
 
UPUTSTVO ZA UPOTREBU-ENGLESKI-PDF 3.375 KB
KATALOG-SRPSKI JEZIK (2.715 KB PDF)
 
 

 
 
Opcione kartice za proširenje
 
  KX-TDA620BX Dodatno kućište za KX-TDA600, do 3 max. se spajaju, 11 slotova za proširenja  
  KX-TDA6201XJ Komplet za montažu KX-TDA600 na pod  
  KX-TDA6110XJ Bus master kartica za spajanje dodatnih KX-TDA620 kućišta  
  KX-A228XJ Kabal za spajanje 3 akumulatora na KX-TDA108 i KX-TDA104 (TDA100 i TDA200)  
  KX-A229XJ Kabal za spajanje 3 akumulatora na KX-TDA103 (TDA200)  
  KX-A242X Nosač za montažu TDA200 u 19" ormare  
  KX-A243X Nosač za montažu TDA100 u 19" ormare  
  KX-TDA0104XJ Jedinica za napajanje + adapter za akumulatore, kapacitet 140W, za TDA100/200/600  
  KX-TDA0103XJ Jedinica za napajanje + adapter za akumulatore, kapacitet 279W, za TDA200/600  
  KX-TDA6105XJ Memorijsko proširenje za TDA600  
  KX-TDA0143XJ Proširenje za spajanje 4 ćelijske stanice na TDA centrale, TDA100/200/600  
  KX-TDA0144XJ Proširenje za spajanje 8 ćelijskih stanica na TDA centrale, TDA100/200/600  
  KX-TDA6111XJ Kartica za spajanje drugog i trećeg dodatnog kućišta na KX-TDA6110XJ  
  KX-TDA0161XJ Proširenje za spajanje 4 portafona (za KX-T30865), ide na TDA0190, TDA100/200/600  
  KX-TDA0164XJ Kartica sa senzorima za spoljne ulaze/izlaze (TDA100/200 V2.0 potrebna), TDA100/200/600  
  Amphenol priključak Konektor RJ 57  
  KX-TDA6174XJ Proširenje 16 analognih lokala (samo za KX-TDA600)  
  KX-TDA0170XJ Proširenje 8 analognih + 8 digitalnih lokala, TDA100/200/600  
  KX-TDA0171XJ Proširenje 8 digitalnih lokala, TDA100/200/600  
  KX-TDA0172XJ Proširenje 16 digitalnih lokala, TDA100/200/600  
  KX-TDA0173XJ Proširenje 8 analognih lokala, TDA100/200/600  
  KX-TDA6175XJ Proširenje 16 analognih lokala sa lampicom za poruku na čekanju (samo KX-TDA600)  
  KX-TDA6181X Proširenje 16 analognih ulaznih linija (samo za KX-TDA600)  
  KX-TDA6920XJ SD kartica sa naprednom Software nadogradnjom za KX-TDA600  
  KX-TDA0184XJ 8-kanalno E&M ulazno proširenje za povezivanje centrala preko zakupljenih vodova, TDA100/200/600  
  KX-TDA0188XJ E1 proširenje za ulazne linije (30 kanala), TDA100/200/600  
  KX-TDA0190XJ Proširenje sa 3 ležišta za dodatne kartice (KX-TDA0191 itd.), TDA100/200/600  
  KX-TDA0191XJ 4-kanalna kartica za glasovne poruke, TDA100/200/600  
  KX-TDA0196XJ Kartica za daljinsku kontrolu preko analognih ulaznih linija, TDA100/200/600  
  KX-TDA0284XJ Proširenje sa 4 BRI ISDN ulaza, definicija ulaza kao ulaznih linija ili ISDN lokala, TDA100/200/60  
  KX-TDA0288XJ Proširenje sa 8 BRI ISDN ulaza, definicija ulaza kao ulaznih linija ili ISDN lokala, TDA100/200/600  
  KX-TDA0290CJ 30-kanalno PRI ISDN ulazno proširenje, TDA100/200/600, možete videti sliku  
  KX-TDA0300XJ PC Console software (u slučaju spajanja KX-T7633/7636 preko USB porta na PC)  
  KX-TDA0350XJ PC Phone software (u slučaju spajanja KX-T7633/7636 preko USB porta na PC)  
  KX-TDA0410XJ Proširenje za spajanje i kontrolu centrale preko LAN mreže, 10 Mbit, TDA100/200/600  
  KX-TDA0484XJ 4-kanalna Voice over IP gateway kartica, TDA100/200/600  
  KX-TDA0470XJ 16-kanalna VoIP kartica za IP lokale (TDA v. 2.0 potrebna), TDA100/200/600  
  KX-TDA0490XJ 16-kanalni VoIP gateway za ulazno/izlazne linije (TDA v. 2.0 potrebna), TDA100/200/600  
  KX-TDA0141CE 2-kanalna ćelijska stanica za (sistemske) DECT prenosne lokale, TDA15/30/TDA100/200/600  
  KX-TDA0142CE 4-kanalna ćelijska stanica za (sistemske) DECT prenosne lokale, TDA100/200/600  
 
Novi modeli digitalnih sistemskih telefona Panasonic (Sistemski telefoni Panasonic)
 
  KX-DT321 Panasonic -sistemski telefon, 8 progr. tastera, SP-PHONE, 1-linijski LCD, digitalni XDP port, bela i crna boja  
  KX-DT333 Panasonic -sistemski telefon, 24 prog. tastera, Navigator taster, SP-PHONE, 3-linijski LCD, bela i crna boja  
  KX-DT343 Panasonic -sist. tel., osvetljen displej, 24 prog. tastera, Navigator taster, SP-PHONE, 3-linijski LCD, bela i crna boja  
  KX-DT346 Panasonic -sistemski telefon, 24 prog. tastera, Navigator taster, SP-PHONE, 6-linijski "full dot" LCD, bela i crna boja  
  KX-DT390 Panasonic -digitalna DSS konzola, 60 DSS programibilnih tastera sa lampicama  
 
Spisak telefona koji mogu da se povežu na digitalne lokale (možete ih videti)
 
  KX-T7665CE TDA/TDE sistemski telefon, 8 progr. tastera, SP-PHONE, 1-linijski LCD, digitalni XDP port  
  KX-T7665CE-B TDA/TDE sistemski telefon, 8 progr. tasterai, SP-PHONE, 1-linijski LCD, digitalni XDP port, crna boja  
  KX-T7630CE TDA/TDE sistemski telefon, 24 prog. tastera, Navigator taster, SP-PHONE, 3-linijski LCD  
  KX-T7630CE-B TDA/TDE sistemski telefon, 24 prog. tastera, Navigator taster, SP-PHONE, 3-linijski LCD, crna boja  
  KX-T7633CE TDA/TDE sist. tel., osvetljen displej, 24 prog. tastera, Navigator taster, SP-PHONE, 3-linijski LCD  
  KX-T7633CE-B TDA/TDE sist. tel., osvetljen displej, 24 prog. tastera, Navigator taster, SP-PHONE, 3-linijski LCD, crna boja  
  KX-T7636CE TDA/TDE sistemski telefon, 24 prog. tastera, Navigator taster, SP-PHONE, 6-linijski "full dot" LCD  
  KX-T7636CE-B TDA/TDE sistemski telefon, 24 prog. tastera, Navigator taster, SP-PHONE, 6-linijski "full dot" LCD, crna boja  
  KX-T7640X Digitalna DSS konzola, 60 DSS programibilnih tastera sa lampicama  
  KX-T7640X-B Digitalna DSS konzola, 60 DSS programibilnih tastera sa lampicama, crna boja  
  Telefonske centrale montiramo i programiramo u svim gradovima Srbije !!!
GSM Gateway smanjuje troškove telefoniranja
 

Beophone d.o.o. Beograd, T/F: 011 2120598, M: 063 228992, E-mail: Kontakt