BEOPHONE
     
l Naslovna l O preduzeću l Proizvodi l Usluge l Podrška l Novosti l Reference l Mapa sajta l Akcija l Kontakt l
     

     
| Stoni telefoni | Bežični telefoni | Telefaks aparati | Filmovi i toneri | Telefonske centrale | Hybrid IP PBX centrale | Sistemski telefoni |
     

 
Povratak na stranu Telefonske centrale prodaja, montaža i programiranje Panasonic centrala...
 

Panasonic telefonske centrale
  T/F: 011 2120598   E-mail: Kontakt  

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo za nabavku telefonskih centrala i onda nam pošaljite što je moguće precizniji zahtev !!!
Konfiguracija telefonske centrale-kapacitet !!!
1
Koliko telefonskih linija imate trenutno?
2
Koliko telefonskih linija će vam trebati u budućnosti?
3
Koji tip telefonskih linija imate (obične linije, bazni ISDN-2 kanala, primarni ISDN-30 kanala ili IP priključak)
4
Za koliko radnih mesta (lokala) vam je potrebna telefonska centrala?
5
Da li postoji potreba za proširivanjem broja radnih mesta (lokala) u budućnosti i koji je to broj?
6
Koji tip lokala vam je potreban za radna mesta (analogni lokali su jeftiniji, koriste se obični telefonski aparati)?
7
Digitalne lokale imaju samo Panasonic centrale KX-NS500, kabinet za proširenje KX-NS520, KX-TDA15CE, KX-TDA30CE, KX-TDA100CE, KX-TDA200CE, KX-TDA600CE, KX-TDE100CE, KX-TDE200CE, KX-TDA100D, KX-TDE600NE, KX-NCP500, KX-NCP1000
8
Za digitalne lokale su potrebni i digitalni telefonski aparati (KX-DT521-najjeftiniji, KX-DT543E, KX-DT546CE, KX-T7665...)
9
Da li vam je potrebno produženo-direktno biranje lokala spolja (DISA)?
10
Da li vam je potrebna identifikacija dolaznih poziva? Kod ISDN priključaka ova usluga je integrisana, za obične linije potrebna je kartica.
11
Da li vam treba sistem za komunikaciju i elektronsko otvaranje vrata? Kod svih sistema potrebna spoljna jedinica i kartica za interfon.
Telefonske instalacije !!!
1
Da li već imate neku telefonsku centralu? Potrebna je tačna oznaka (KX-T...)
2
Da li imate propisno izvedene instalacije? Za svaki lokal potrebna je dvožična instalacija od mesta gde će biti centrala do lokala (radnog mesta). Sistemski telefoni KX-T7730, KX-T7735, KX-AT7730, zahtevaju četvorožičnu instalaciju od centrale do lokala.
3
Za interfon vam je potrebna dvožična instalacija od centrale do spoljne jedinice.
4
Za elektro bravu je potrebna elektro brava ugrađena u vrata, transformator za napajanje elektro brave i dvožična instalacija od elektro brave do telefonske centrale, poželjna je kategorija kablova CAT6E.
5
Ovo su osnovne potrebe za svaku telefonsku centralu, ako imate neke specifičnosti navedite ih?
Proširenja i opciona oprema za telefonske centrale !!!
1
Panasonic telefonske centrale imaju svoje osnovne konfiguracije-kabinete za sve modele telefonskih centrala.
2
Za proširenja ulaznih telefonskih linija postoje kartice za proširene (obične telefonske linije, bazni ISDN i primarni ISDN).
3
Za proširenja lokala postoje kartice za analogne lokale i digitalne lokale. Za neke centrale postoje kombinovane kartice sa ulaznim linijama i lokalnim priključcima. To su centrale KX-TES824 i KX-TEM824.
4
Za telefonske centrale iz NS i TDA programa postoje hibridne kartice sa analognim i digitalnim lokalima u jednoj kartici.
5
Od opcinih kartica najviše se traže katice za interfon, produženo biranje sa mogućnošću snimanja govorne poruke i kartice za Caller ID-identifikaciju poziva. Interesantne su još kartice za udaljeni nadzor i programiranje telefonskih centrala sa udaljene tačke. Ove kartice su dostupne samo za TDA i TDE program telefonskih centrala.
 
Ovo su osnovna pitanja na koja treba da pripremite odgovore kako bi nam poslali što precizniji zahtev za telefonsku centralu !!!
 

Beophone d.o.o. Beograd Srbija, T/F: 011 2120598, M: 063 228992, E-mail: Kontakt
Telefonska centrala Panasonic KX-NS500, kapacitet 6 ulaznih linija, 2 digitalna lokala i 128 analognih lokala (konfiguraciju čine kabinet kx-ns500 i 3 kabineta kx-ns520, od kartica za proširenje potrebna je jedna kartica kx-ns5130 i 4 kartice kx-ns5174)

Uputstvo za nabavku telefonskih centrala Panasonic. Uputstvo za nabavku telefonskih centrala Panasonic. Uputstvo, Panasonic, centrale.