Beophone
           

 
POVRATAK NA STRANU TELEFONSKE CENTRALE
Naručite predračun (profakturu)
 
GSM gejtvej uređaje povezujemo na sve Panasonic centrale u svim gradovima Srbije.
 
GSM Gateway - GSM Gejtvej smanjuje troškove telefoniranja prema GSM mrežama
 
Panasonic centrale se programiraju tako da centrala automatski na osnovu biranog prefiksa (063, 064,...) određuje najjeftiniji trank i po njemu uspostavlja vezu.

Šta je GSM Gateway?

GSM Gateway je uređaj koji se povezuje na fiksni telefon ili fiksnu telefonsku centralu, pomoću SIM kartice usmerava pozive sa fiksne telefonije na mobilnu telefoniju. Kada korisnik sa svog fiksnog telefona poziva mobilni telefon, poziv obilazi mrežu fiksne telefonije i usmerava se direktno na GSM mrežu. Na ovaj način, iako poziva sa fiksnog aparata, korisnik telefonira u okviru mobilne mreže.

 
2N EasyGate 3G UMTS - Novi model za 2024. godinu, na stanju: 05.07.2024.
 
 
 
 
GSM Gateway - GSM Gejtvej
 
 
 • GSM Gateway je uređaj koji se instalira na kućnu centralu (PBX) i funkcioniše kao veza između PBX i GSM mreža kao i ostalih telekomunikacionih mreža.
 • Da bi se uređaj priključio na Panasonic centralu, potrebno je da na samoj centrali postoji slobodan ulazni port
 • Jedan GSM Gateway podržava jednu GSM karticu i potreban mu je jedan ulazni port
 • Kada je Gateway uređaj priključen na ulazni port Panasonic centrale, svi lokalni priključci mogu da biraju mobilne brojeve i primaju pozive sa GSM kartice koja je u gejtveju.
 • GSM Gateway je funkcionalno rešenje za preduzeća jer omogućava ulaz u GSM mrežu sa fiksnog telefona po cenama koje su znatno niže od cena minuta razgovora iz fiksne mreže.
 • Osnovna namena GSM gejtveja (Gateway) je vrlo jednostavna. Pozivi upućeni sa fiksnih telefona na mobilne telefone usmeravaju se direktno kroz GSM (mobilnu) mrežu, čime se izbegava slanje takvih poziva kroz fiksnu mrežu (Telekom). Ovaj postupak donosi značajne uštede na telefonskom računu, tako što obezbeđuje direktan centrala firme(PBX) – GSM pristup. Stepen uštede zavisi od tarife koju korisnik izabere kod mobilnog operatora (Telekom, Mobtel,VIP ) i kreće se u proseku, oko 65%.
 • Idealan za firme koje pozivaju veliki broj mobilnih korisnika sa Panasonic centrale
 • Dodatak neophodan za njegovo funkcionisanje je GSM kartica, koja se posebno nabavlja od operatera mobilne telefonije.
 • Radi se o kartici po tipu identičnoj onoj za mobilni telefon.
 • Potrebno je pre nabavke GSM kartice da istestirate GSM mrežu za koju ste se odlučili (na mestu gde je telefonska centrala treba da bude normalan signal za razgovor-možete sve istestirati putem mobilnog telefona i GSM kartice koja je na mreži koju želite da koristite za GSM Gateway.
 • GSM gejtvej uređaje ugrađujemo u sve tipove Panasonic telefonskih centrala i vršimo potrebna programiranja Panasonic centrala
Cene su sa sajta Telekoma i važe od: 01.01.2009. godine
Cene po jednom minutu razgovora (60 s)
 
Impulsni interval
Privatni korisnici
Poslovni korisnici
Telefonski saobraćaj fiksna mreža - mobilne mreže

Telefonski razgovori obavljeni od pretplatnika fiksne prema pretplatnicima mobilnih telefonskih mreža (Telenor, VIP, MTS)

Slab saobraćaj

 

4 s
6,0645 DIN+PDV
7,5290 DIN+PDV

Jak saobraćaj

 

2,663 s
9,1100 DIN+PDV
11,3110 DIN+PDV

Cene su informativne, aktuelne cene možete preuzeti na sajtu Telekoma. Tarife ...

U zavisnosti od vremena obavljanja razgovora (perioda u toku dana ili nedelje) razlikujemo:

 • jak saobraćaj - pozivi u periodu od 07 do 21 h radnim danima i subotom,
 • slab saobraćaj - pozivi u periodu od 21 do 07 h radnim danima, subotom od 21 h do ponedeljka do 07 h i u dane državnih praznika.

Podela na jak i slab saobraćaj ne odnosi se na međunarodni saobraćaj i neke slučajeve negeografskih kodova.

Ove cene možete uporediti sa odgovarajućim paketima mobilnih mreža i videćete mogućnost uštede za vašu firmu !!!

GSM gejtvej uređaje ugrađujemo u sve tipove Panasonic telefonskih centrala i vršimo potrebna programiranja Panasonic centrala .

 
GSM GatewayGSM GatewayGSM GatewayGSM GatewayGSM GatewayGSM GatewayGSM GatewayGSM GatewayGSM GatewayGSM GatewayGSM Gateway
 
Naručite predračun (profakturu)
Usluge montaže i programiranja
 
 

Novi model, 2N Easy Gate PRO, Gateway, jedan uređaj prima jednu GSM karticu.

 
     
 

2N Easy Gate PRO, Gateway, jedan uređaj prima jednu GSM karticu.

 
 

Cost-effective communication


2N® EasyGate and 2N® SmartGate are one-channel analogue GSM
gateways giving the user an opportunity to save costs on calls to
GSM networks.
2N analogue gateways can be used for voice, data, analogue FAX and SMS
transmission. It allows you fixed line functionality but in a mobile solution.
Features:
Voice calls over GSM or UMTS
FAX and SMS sending/receiving
Data connection (GPRS/CSD); Remote monitoring *
2N® Mobility Extension *; Baby call function
Identification of calling party (FSK CLIP)
Black and White list for all incoming */calling numbers on each interface
* 2N® SmartGate has both ports (FXS and FXO)
Benefits:
Dramatic cost reduction
Fixed line replacement
Advanced free minute counting
Analogue faxing over GSM
Intended for:
Small companies with up to 40 employees
Home Offices
Households in rural areas

Technical Parameters

GSM 850/900/1800/1900 MHz
DATA GPRS Class 10, CSD max. 14.4 kbps
SIM card 3V and 1,8V
Fax G3 Analog Fax (optional)
Power Supply 100-240V/12V; 0,5A adapter
Telephone interfaces
Extension Line Phone, G3 FAX device, PBX CO line; DTMF/Pulse; CLIP
Central Office line* PSTN connection, PBX Extension line; DTMF/PULSE dialing; CLIP
Data interface
COM port GPRS, CSD, SMS, Configuration

 
 
Telefonske centrale montiramo i programiramo u svim gradovima Srbije !!!
 
GSM GatewayGSM GatewayGSM GatewayGSM GatewayGSM GatewayGSM GatewayGSM GatewayGSM GatewayGSM GatewayGSM GatewayGSM Gateway

Beophone d.o.o. Beograd, T/F: 011 2120598, M: 063 228992, E-mail: Kontakt

 
Najnoviji katalog Panasonic telefonskih centrala za 2009. i 2010. godinu, srpski jezik , besplatno preuzimanje (PDF 2.09MB)
 
 
Panasonic telefonska centrala Panasonic KX-TEA308CE (3 ulazne linije/8 lokala-nije proširiva) GSM Gejtvej, montaža i programiranje
 
 
Panasonic telefonska centrala Panasonic KX-TES824CE (3 ulazne linije/8 lokala-proširiva do 8 ulaza i 24 lokala), GSM Gejtvej
 
 
Panasonic telefonska centrala Panasonic KX-TEM824CE (6 ulaznih linija/16 lokala-proširiva do 8 ulaza i 24 lokala), GSM Gejtvej
 
 
Telefonske centrale većeg kapaciteta od ova tri modela možete pogledati na strani: Hybrid IP PBX centrale
 
 
Panasonic KX-TDA15 Digitalna telefonska ISDN centrala, 2BRI ulaza, 12 lokala (4 anal. + 8 dig.), max 4 BRI + 2 analog. ulaza, do 20 lokala
 
 
Panasonic KX-TDA30 Digitalna telefonska centrala, napajanje, 4+4 digitalna i 4 analogna lokala, max 12/28 ulaza/lokala, max 36 portova
 
 
Panasonic KX-TDA100 Digitalna telefonska centrala, osnovno kućište bez napajanja, max 64 lokala/16 ulaza ili 16 lokala/64 ulaza
 
 
Panasonic KX-TDA200 Digitana telefonska centrala, osnovno kućište bez napajanja, max 128 lokala/32 ulaza ili 32 lokala/128 ulaza
 
 
Panasonic KX-TDA600 Digitalna telefonska centrala, osnovno kućište bez napajanja, max 1288 priključaka, max 640 ulaza ili 960 lokala
 
 
Panasonic KX-NCP500 VoIP digitalna telefonska centrala sa CTI serverom, proširiva do 60 ulaza / 64 lokala, IP centrala, IP centrale
 
 
Panasonic KX-NCP1000 VoIP digitalna telefonska centrala sa CTI serverom, proširiva do 60 ulaza / 108 lokala, IP centrala, IP centrale
 
 
Najnoviji katalog Panasonic telefonskih centrala za 2009. i 2010. godinu, srpski jezik , besplatno preuzimanje (PDF 2.09MB)
 

 
GSM Gateway je funkcionalno rešenje za preduzeća jer omogućava ulaz u GSM mrežu sa fiksnog telefona po cenama koje su znatno niže od cena minuta razgovora iz fiksne mreže.
 
GSM Gejtvej Gateway GSM Gejtvej Gateway GSM Gejtvej GatewayGSM Gejtvej Gateway GSM Gejtvej Gateway GSM Gejtvej Gateway GSM Gejtvej Gateway GSM Gejtvej Gateway

Telefonske centrale
Telefonska centrala KX-TES824 CE
Telefonske centrale

Preporučujemo !

Preporučujemo !

GSM gejtvej Montaža i programiranje GSM gejtveja na sve Panasonic centrale ! GSM Gateway
     
2N Easy Gate PRO, Gateway, jedan uređaj prima jednu GSM karticu, 2N Easy Gate PRO, 2N Easy Gate PRO, 2N Easy Gate PRO, 2N Easy Gate PRO, 2N Easy Gate PRO, 2N Easy Gate PRO, 2N Easy Gate PRO, GSM 2N Easy Gate PRO, 2N® EasyGate and 2N® SmartGate are one-channel analogue GSM, 2N® EasyGate and 2N® SmartGate are one-channel analogue GSM, 2N® EasyGate and 2N® SmartGate are one-channel analogue GSM, 2N® EasyGate and 2N® SmartGate are one-channel analogue GSM, 2N, 2N, 2N, 2N GSM, 2N.